AVG: Leeftijdsgrenzen – Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum – Makkum

Welkom op de website van
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum

Donderdag 5 oktober heeft gezondheidscentrum Makkum een teamdag. De praktijk en apotheek zijn alleen bereikbaar voor spoed. 

Sinds 16 mei 2011 is het gezondheidscentrum Makkum gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit "gezonde huis" is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de "care".
Lees meer..

Vacature POH GGZ 16-24 uren! Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.

Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L. Touwenlaan 13a 8754 BP Makkum

Terug naar overzicht

AVG: Leeftijdsgrenzen

Sinds de start van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei jl. ontvangen wij vragen als:

 • Ik vraag als ouder voor mijn 15 jarige zoon uitslagen op, mag dat?
 • Ik zou graag het medisch dossier van mijn partner willen inzien, mag dat?
 • Mag ik de medicatie van mijn buurvrouw ophalen?

We merken nu de aandacht voor privacy groter is, dat de onduidelijkheid ook groter wordt. Om die reden informeren wij u middels dit schrijven over wie wij als apotheekhoudende huisartsenpraktijk moeten informeren en om toestemming moeten vragen:

 • Bij kinderen tot en met 11 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie.
 • Bij jongeren van 12 tot en met 15 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.
 • als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert (denk aan geslachtsziekte, vaccinatie) hoeven de ouders over de behandeling niet te worden ingelicht.
 • als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere (denk aan abortus, vaccinatie). In dit geval dient de arts in principe wel met de ouders/voogden te overleggen, maar het goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden geïnformeerd.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Bovenstaande richtlijnen gelden in alle situaties binnen onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Denk aan informatie over een medische behandeling bij de huisarts, het ophalen van medicatie bij onze apotheek en het opvragen van uitslagen bij de doktersassistente.

Wat vragen wij van u:

 • Probeer zo vaak als mogelijk zelf contact op te nemen met de praktijk voor informatie of het ophalen van uw medicatie.
 • Informeer de praktijk indien een ander informatie voor u opvraagt of medicatie voor u ophaalt. Wij kunnen dit noteren in uw patiëntendossier.
 • Heb begrip voor extra vragen van de doktersassistente. Wij realiseren ons dat extra vragen belastend voor u kunnen zijn. De vragen zijn nodig om uw privacy te kunnen waarborgen.
 • Bij uitgebreide vragen, zoals het inzien van uw dossier, maakt de doktersassistente een afspraak bij de huisarts.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, bel gerust met de praktijk, 0515 231770. Heeft u zeer specifieke vragen dan kunt u mailen naar pmhagro@ezorg.nl

De HAGRO praktijkmanager mevr. J. Thibaudier zal uw vragen beantwoorden.

Publicatiedatum: 23-06-2021