Spoed – Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum – Makkum

Welkom op de website van
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum

Sinds 16 mei 2011 is het gezondheidscentrum Makkum gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit "gezonde huis" is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de "care".
Lees meer..

Twijfelt u of u naar de huisarts moet? Raadpleeg thuisarts.nl

POH GGZ jeugd vacature 7 à 8 uren per week. Neem contact op met J. Thibaudier via j.thibaudier@ezorg.nl

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrieven? Klik hier

Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L. Touwenlaan 13a 8754 BP Makkum

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

In overige situaties kunt u vanmaandag t/m vrijdag tussen 8.00 – 17.00:

 • De huisartsenpraktijk bellen: 0515-231770.
 • Toets direct 1 en blijf aan de lijn.
 • Vertel uw klacht en waar u op dat moment verblijft.
 • Indien nodig komt de huisarts direct en wordt een ambulance opgeroepen.

Spoedeisende zorg tijdens avond- en nachturen, in het weekend en op feestdagen

Wanneer u buiten de openingstijden van Gezondheidscentrum Makkum zeer dringend een huisarts nodig heeft, belt u de Dokterswacht Friesland: 0900 -112 7 112  (0,10 eurocent per minuut).

U krijgt een doktersassistente aan de lijn, die u het volgende vraagt:

 • Geboortedatum van de patiënt
 • BSN-nummer (voorheen sofinummer)
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • Naam, adres en woonplaats
 • Verblijfsadres
 • Telefoonnummer waarop de patiënt te bereiken is
 • Naam van de eigen huisarts
 • Medicijngebruik
 • Aard van de klacht

Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op telefonische afspraak! Zie ook: www.dokterswacht.nl

Adres Dokterswacht: Bij een eventueel bezoek aan de Dokterswacht dient u uw legitimatiebewijs, zorgverzekeringsgegevens en medicatiegegevens mee te nemen. De Dokterswacht te Sneek is te vinden in het Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK te Sneek. U bereikt de Dokterswacht via de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH). De routebeschrijving staat aangegeven op alle ANWB borden in de stad.

Huisarts nodig?

Twijfelt u of u een huisarts nodig heeft?

 • Kijk dan op thuisarts.nl voor betrouwbare informatie en advies.
 • De gratis app ‘Moet ik naar de dokter?’ geeft antwoord op de vraag óf en wanneer u naar de dokter moet. Download hier via Google / via Apple
 • Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een speciale website: https://www.naarjehuisarts.nl/nl/