Inschrijven – Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum – Makkum

Welkom op de website van
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum

Sinds 16 mei 2011 is het gezondheidscentrum Makkum gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit "gezonde huis" is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de "care".
Lees meer..

Twijfelt u of u naar de huisarts moet? Raadpleeg thuisarts.nl

POH GGZ jeugd vacature 7 à 8 uren per week. Neem contact op met J. Thibaudier via j.thibaudier@ezorg.nl

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrieven? Klik hier

Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L. Touwenlaan 13a 8754 BP Makkum

Inschrijven

In onze huisartsenpraktijk willen wij u graag optimale medische en farmaceutische zorg bieden. Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij niet meer alle gegevens via een automatisch formulier op de website vragen. Om die reden hebben we een formulier op de website geplaatst welke u kunt downloaden, invullen en retourneren aan de praktijk. Om u zo goed mogelijk medische zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast is het zeer belangrijk dat u zich uitschrijft bij uw huidige huisarts en apotheek. Wilt u bij de uitschrijving toestemming geven voor het versturen van uw dossier?

Stelt u een kennismakingsgesprek met de huisarts op prijs, neem dan gerust contact op met onze praktijk. Onze assistente plant graag een afspraak voor u in.

Toestemming

Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners is van groot belang om een goede behandeling te kunnen geven, bijvoorbeeld in acute situaties. Deze gegevensuitwisseling vindt echter niet plaats zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming op het inschrijfformulier kenbaar maken. Tot 16 jaar kunnen de ouders de toestemming kenbaar maken. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen de toestemming zelf doorgeven hetzij wijzigen. Zij dienen hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ikgeeftoestemming.nl.

Identificatie

Ontvangt u medische zorg, dan moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs). Dit heet de identificatieplicht in de zorg. Als zorgverlener moeten wij kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom leggen wij de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Wanneer u het formulier bij ons inlevert, vragen wij u uw identificatiebewijs mee te nemen.

Voor kinderen tot 12 jaar kunnen ouders de identificatie regelen, heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, dan verzoeken wij u samen te komen tijdens uw bezoek aan de praktijk. Kinderen van 16 jaar en ouder dienen zelf te komen om zich te identificeren.

Klik hier voor het Inschrijfformulier