Praktijk – Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum – Makkum

Welkom op de website van
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum

Sinds 16 mei 2011 is het gezondheidscentrum Makkum gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit "gezonde huis" is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de "care".
Lees meer..

Twijfelt u of u naar de huisarts moet? Raadpleeg thuisarts.nl

POH GGZ jeugd vacature 7 à 8 uren per week. Neem contact op met J. Thibaudier via j.thibaudier@ezorg.nl

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrieven? Klik hier

Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L. Touwenlaan 13a 8754 BP Makkum

Praktijk

In onze praktijk werken de volgende huisartsen:

  • dr. B.J.H. Dierick
  • Mevr. D. Dijksterhuis
  • Dhr. D. Koch
  • Dhr. J.M. de Weerd
  • Mevr. D. Ypma

U kunt zelf kiezen welke huisarts u wilt consulteren, maar wij verzoeken u om bij controles, of bij vragen over dezelfde klacht, bij dezelfde dokter terug te komen. Dit is voor u en voor de huisarts prettiger.

In het Sûnhûs wordt veel aandacht besteed aan de chronische zorg: wij hebben gestructureerde spreekuren voor patiënten met diabetes, COPD, astma, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Deze spreekuren worden vooral gehouden door de praktijkondersteuners Onno Roerdinkholder en Tineke Kroodsma.

De laatste jaren heeft gestructureerde ouderenzorg steeds meer onze aandacht. Juist bij de oudere patiënt is het voorkomen van problemen zeer belangrijk. Zowel in het verzorgingshuis als bij de patiënten die thuis wonen proberen wij een goed overzicht te krijgen van de mogelijke problemen. Marieke Wierdsma is gespecialiseerd in de ouderenzorg.

De apotheek wordt bemand door apothekersassistentes en in de praktijk zelf werken alleen gediplomeerde doktersassistentes.

Momenteel is er geen POH GGZ werkzaam binnen gezondheidscentrum Makkum. Wij hopen zo snel mogelijk deze vacature in te kunnen vullen.

Een POH GGZ ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De huisarts kan u naar de POH GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt samen met u bekeken welke problemen er spelen en welk aanbod het beste bij u past. Dit kunnen een aantal gesprekken bij de POH GGZ zijn of een verwijzing naar een andere zorgverlener zoals psychiater of maatschappelijk werker.

Momenteel is er geen POH GGZ jeugd werkzaam binnen onze praktijk. Samen met de gemeente zijn we naarstig op zoek. De POH GGZ Jeugd ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar die kampen met psychische en psychosociale problemen. Tevens kunt u als ouder/opvoeder bij haar terecht met opvoedingsvragen. Gezamenlijk wordt gekeken welke problemen voorliggend zijn en wat hierbij het best passende behandelaanbod/therapie is. Dit kunnen gesprekken met haar zijn, of mogelijk wordt besloten dat een verwijzing naar een externe zorgaanbieder passender is.

Telefonisch bereikbaar:
De praktijk heeft een nieuw telefoonsysteem waardoor u kunt kiezen te wachten op direct telefonisch contact met de praktijk óf dat u op een later moment terug gebeld wordt. Wij hopen hiermee de telefonische wachttijd voor u te verkorten. Voor het realiseren van deze mogelijkheid zijn de keuzetoetsen uitgebreid. Klik hier voor een uitgebreide uitleg voor alle mogelijkheden.

Beeldbellen
De praktijk biedt bij specifieke klachten de mogelijkheid tot beeldbellen. U kunt dit bespreken met de assistent. Zij zal aangeven of uw klacht geschikt is voor een beeldbelafspraak met de huisarts.

Tevreden?
Bent u tevreden over onze dienstverlening? Meld dit op www.zorgkaartnederland.nl