GGZ Jeugd – Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum – Makkum

Welkom op de website van
Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum

Informatie gezondheidscentrum
Sinds 16 mei 2011 is het gezondheidscentrum Makkum gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit "gezonde huis" is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de " care".
Lees meer..

Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum
Ds. L. Touwenlaan 13a 8754 BP Makkum

GGZ Jeugd

Tara Oijevaar is orthopedagoog en werkt via Kinnik als POH GGZ jeugd binnen onze praktijk. Zij ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar die kampen met psychische en psychosociale problemen. Tevens kunt u als ouder/opvoeder bij haar terecht met opvoedingsvragen. Gezamenlijk wordt gekeken welke problemen voorliggend zijn en wat hierbij het best passende behandelaanbod/therapie is. Dit kunnen gesprekken met haar zijn, of mogelijk wordt besloten dat een verwijzing naar een externe zorgaanbieder passender is.

U heeft geen doorverwijzing nodig voor deze ondersteuning. Wilt u een afspraak met haar maken dan kunt u contact opnemen met de doktersassistente.